NIP : 196902201990032003
TTL : Padang, 20 Februari 1969
Pangkat : Penata
Golongan : III/c
Jabatan : Labor HPT