NIP : 196711111993031004
TTL : Padang, 11 November 1967
Pangkat : Penata Muda Tingkat I
Golongan : III/b
Jabatan : Labor Tanah