NIP : 196710051990032001
TTL : Padang, 05 Oktober 1967
Pangkat : Penata
Golongan : III/c
Jabatan : Administrasi Kepegawaian