NIP : 196704192007011001
TTL : Padang, 19 April 1967
Pangkat : Pengatur
Golongan : II/c
Jabatan : Sekretariat Dekanat