NIP : 197809182007011001
TTL : Padang, 18 September 1978
Pangkat : Pengatur
Golongan : II/c
Jabatan : Rumah Tangga